Dorpshuis Midlum en Wijnaldum

Dorpshuis

DORPSHUIZEN

Midlum:
Dorpshuis “De Spil”
Speeltuinen bij De Finne
Hopmansweg 7, 8872 NR Midlum
Het dorpshuis bestaat uit:
catering – grote zaal – kleine zaal – toneel.
Boekingen: Teja de Haan 06-37132498
Penningmeester: Marijke Wassenaar 06-47559830

Wijnaldum:
Doarpshus Winaem “De Bijekoer”
Speeltuin Schaafstrapad, Wijnaldum
Secr.: Mevrouw R. de Ruiter,
De Utergerzen 12, 8857 BB Wijnaldum,
bijekoer@ziggo.nl
tel. 06-41325342
Het dorpshuis bestaat uit:
bar – soos – keuken – hobbyruimte – grote zaal – toneel – jeugdsoos.
Boekingen: Truus van Dijk 06-29117810
Openingstijden soos: vr 20.00 tot 01.00 uur