Pedagoog Karin Wagteveld, autismespecialist

PEDAGOOG Karin Wagteveld, autismespecialist Begeleiding, advies, passend onderwijs en logeren in Friesland. Mevr. K. Wagteveld, Harlingen, tel. 085- 8778281 contact@karinwagteveld.nl www.karinwagteveld.nl Aangesloten bij Zorgcoöperatie  Noord

Jeugdhulp Friesland

Jeugdhulp Friesland Badweg 4, 8934 AA Leeuwarden tel. (088) 142 4444 info@jeugdhulpfriesland.nl www.jeugdhulpfriesland.nl