LEGER DES HEILS

LEGER DES HEILS William Boothstraat 27-29, 8861 TL Harlingen, tel. (0517) 412278. Voorganger: Majoor R. Wolfs HULPVERLENING: 06-51217647 e-mail: korps.harlingen@legerdesheils.nl Kerkdiensten: zo 10.00 uur www.legerdesheils.nl/korpsharlingen

WERKGEMEENSCHAP VAN KERKEN

WERKGEMEENSCHAP VAN KERKEN www.kerkpleinharlingen.nl Deelnemende kerken: Chr. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Doopsgezinde Gemeente, Protestantse Gemeente, Rooms-Katholieke Parochie, Leger des Heils. Dagelijks bestuur: Secr.: N. Hiemstra-Kampen, Hoogaarshof 1, 8862 PP Harlingen, tel. (0517) 418685, hiemstra.kampen@gmail.com De raad [Lees verder ….]

Vrijmetselaarsloge Deugd en IJver

VRIJMETSELARIJ Vrijmetselaarsloge Deugd en IJver Lanen 28, Harlingen www.logedeugdenijver.nl deugdenijver@gmail.com Secretariaat: H.H. Albronda, Het Hoochhout 19, 8801 PE Franeker, tel. 06-51546152

ROOMS-KATHOLIEKE KERK

ROOMS-KATHOLIEKE KERK Zuiderhaven 75, 8861 CM Harlingen www.michaelparochieharlingen.nl Pastor Sipke Draisma, Zuiderhaven 75, Harlingen tel. (0515) 542524, e-mail:pastor@draaisma.frl b.g.g. pastoor M. Conijn, tel. (0517) 233288 b.g.g. pastor S. Boukema-Koopman, tel. (058) 2661981 Parochiehuis H. Jacobus: [Lees verder ….]

JEHOVAH’S GETUIGEN

JEHOVAH’S GETUIGEN J.R. Thorbeckestraat 58a, 8862 VK Harlingen, tel. (0517) 430650, b.g.g. 0610296189 Vergadertijden: do.19.15 uur en zo 10.00 uur.

PROTESTANTSE GEMEENTE HARLINGEN-MIDLUM

PROTESTANTSE GEMEENTE HARLINGEN-MIDLUM PROTESTANTSE GEMEENTE HARLINGEN-MIDLUM Kerkgebouwen: Grote Kerk, Kerkpad 3 Harlingen Koster: dhr. K v.d. Nieuwenhuizen Tel. (0517) 412098 info@grotekerkharlingen.nl Midlumerlaankerk, Midlumerlaan 24 Harlingen Koster: dhr. K v.d. Nieuwenhuizen Tel. (0517) 412098 Nicolaaskerk, Kerkstraat [Lees verder ….]

EVANGELIE GEMEENTE

EVANGELIE GEMEENTE Bijeenkomsten in Trefpunt J.R. Thorbeckestraat 60, 8862 VK Harlingen www.egharlingen.nl Bijeenkomst: zondags 9.30 uur Postadres en contactpersoon: H. Wagenaar, De Leeuwerik 42, 8862 LA Harlingen tel. (0517) 419233

DOOPSGEZINDE GEMEENTE

DOOPSGEZINDE GEMEENTE Zoutsloot 50, Harlingen www.doopsgezindharlingen.nl Postadres: Droogstraat 57, 8861 SR Harlingen Kerkdiensten: zondag om 9.30 uur Voorg.: Ds. W.I. Beuker Kaatsplein 4, 8748 BZ Witmarsum Kerkeraad: secr. H. de Jong-Velsma Harlingerstraatweg 36, 8872 NB [Lees verder ….]

BAPTISTEN GEMEENTE Harlingen

BAPTISTEN GEMEENTE Baptisten Gemeente Lanen 65, 8861 CC Harlingen tel (0517)234134 Voorg.: Dom. R. Millenaar Drachten www.baptistenharlingen.nl Secr.: E. Mud-de Jong Kon. Wilhelminastraat 126, 8862 NH Harlingen tel. (0517) 433569 secretariaat@baptistenharlingen.nl Kerkdiensten: zondag 9.30 uur, [Lees verder ….]