Youth for Christ Harlingen

Youth for Christ Harlingen is voor jongeren van 10-23 jaar en organiseert verschillende programma’s. Voor tieners is er Rock Solid en voor jongeren van 13+ is er het Rock Café. Beide activiteiten zijn op vrijdagavond [Lees verder ….]

LEGER DES HEILS

LEGER DES HEILS William Boothstraat 27-29, 8861 TL Harlingen, tel. (0517) 412481 Voorganger: Lt. Kolonels Jaap en Wijna Kanis HULPVERLENING: 06-51217647 e-mail: korps.harlingen@legerdesheils.nl Kerkdiensten: zo 10.00 uur www.legerdesheils.nl/korpsharlingen

WERKGEMEENSCHAP VAN KERKEN

WERKGEMEENSCHAP VAN KERKEN www.kerkpleinharlingen.nl Deelnemende kerken: Chr. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Doopsgezinde Gemeente, Protestantse Gemeente, Rooms-Katholieke Parochie, Leger des Heils. Dagelijks bestuur: Secr.: N. Hiemstra-Kampen, Hoogaarshof 1, 8862 PP Harlingen, tel. (0517) 418685, hiemstra.kampen@gmail.com De raad [Lees verder ….]

Vrijmetselaarsloge Deugd en IJver

VRIJMETSELARIJ Vrijmetselaarsloge Deugd en IJver Lanen 28, Harlingen www.logedeugdenijver.nl deugdenijver@gmail.com Secretariaat: H.H. Albronda, Het Hoochhout 19, 8801 PE Franeker, tel. 06-51546152

ROOMS-KATHOLIEKE KERK

ROOMS-KATHOLIEKE KERK Zuiderhaven 75, 8861 CM Harlingen https://heiligejacobusparochie.nl/locaties/ Pastor Dorenda Gies, tel. 06-20821969, e-mail:pastorgies@kpnmail.nl b.g.g. pastoor M. Conijn, tel. (0517) 233288 Parochiehuis H. Jacobus: (0517) 412755 Vieringen: Zo 11.00 uur, do 19.00 uur; Spiker 2e [Lees verder ….]

JEHOVAH’S GETUIGEN

JEHOVAH’S GETUIGEN J.R. Thorbeckestraat 58a, 8862 VK Harlingen, tel. (0517) 430650, b.g.g. 0610296189 Vergadertijden: do.19.15 uur en zo 10.00 uur.

PROTESTANTSE GEMEENTE HARLINGEN-MIDLUM

PROTESTANTSE GEMEENTE HARLINGEN-MIDLUM PROTESTANTSE GEMEENTE HARLINGEN-MIDLUM Kerkgebouwen: Grote Kerk, Kerkpad 3 Harlingen Koster: dhr. K v.d. Nieuwenhuizen Tel. (0517) 412098 info@grotekerkharlingen.nl Midlumerlaankerk, Midlumerlaan 24 Harlingen Koster: dhr. K v.d. Nieuwenhuizen Tel. (0517) 412098 Nicolaaskerk, Kerkstraat [Lees verder ….]

EVANGELIE GEMEENTE

EVANGELIE GEMEENTE Bijeenkomsten in Trefpunt J.R. Thorbeckestraat 60, 8862 VK Harlingen www.egharlingen.nl Bijeenkomst: zondags 9.30 uur Postadres en contactpersoon: H. Wagenaar, De Leeuwerik 42, 8862 LA Harlingen tel. (0517) 419233

DOOPSGEZINDE GEMEENTE

DOOPSGEZINDE GEMEENTE Zoutsloot 50, Harlingen www.doopsgezindharlingen.nl Postadres: Droogstraat 57, 8861 SR Harlingen Kerkdiensten: zondag om 9.30 uur Voorg.: Ds. W.I. Beuker Kaatsplein 4, 8748 BZ Witmarsum Kerkeraad: secr. H. de Jong-Velsma Harlingerstraatweg 36, 8872 NB [Lees verder ….]

1 2