ZANGVERENIGINGEN

ZANGVERENIGINGEN Cantorij van de Grote Kerk Dirigent: T. Baard – van ‘t Zand Secr.: Jet Twijnstra tel. 06-17554718 rintse@hetnet.nl Repetitie: wo.avond 19.45-21.45 uur in de Ned. Herv. Kerk te Midlum Chr. Mannenkoor Con Amore Dirigent: [Lees verder ….]