Schuldhulpverlening I.D.O.

Schuldhulp I.D.O. (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) Hulp bij financiële vragen en/of schulden tel. 06-51735835 www.schuldhulpido.nl schuldhulpido@gmail.com Inloopspreekuur do 10.00-12.00 uur: Johan van Oldenbarneveltstraat 2, 8862 BB Harlingen,

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (de Dienst) werkt voor de inwoners van de gemeenten Waadhoeke, Harlingen,  Terschelling en Vlieland. De Dienst heeft als belangrijke taak [Lees verder ….]

Maaltijdproject Leger des Heils

Leger des Heils Maaltijdproject wo. 1x per 14 dagen, 10.30 koffie, 12.00 warme maaltijd William Boothstraat 27-29, 8861 TL Harlingen www.legerdesheils.nl/korpsharlingen korps.harlingen@legerdesheils.nl Inl.: J.A. Rotteveel, tel. (0517) 413108

Humanitas afd. Noordwest-Friesland

Humanitas afd. Noordwest-Friesland Secr.: J.A.W. Burgerstraat 19, 8802 MC Franeker tel. 06 10595106 www.humanitas.nl/afdeling/noordwest-friesland nw.friesland@humanitas.nl

Koepel WMO Noardwest Fryslan

WMO Koepel WMO Noardwest Fryslan Info: WMO Koepel Secretaris: J. Roosma Linthorst Homanstraat 6, 8802 XW Franeker tel. (0517) 397579

Multifunctioneel Centrum Het Vierkant

MFC HET VIERKANT Multifunctioneel Centrum Het Vierkant Johan van Oldenbarneveltstraat 2, 8862 BB Harlingen Tel. 0517-417000 MFC Het Vierkant is het culturele en sociale centrum van de gemeente Harlingen. Het Vierkant is de locatie waar [Lees verder ….]

Nationale Vereniging “De Zonnebloem”

Nationale Vereniging “De Zonnebloem” Inzet voor lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende jongeren en ouderen Secr.: J. de Haan Willemskade 3b, 8861 XB Harlingen Tel. (0517) 415418 www.zonnebloem.nl zonnebloemharlingen@home.nl