Uitvaartvereniging Liefde en Eendracht

Uitvaartvereniging Liefde en Eendracht Secr.: mevr. K. v. Velzen Schokkerhof 29, 8862 PM Harlingen tel (0517) 419142 Bode: W. Zijlstra Nieuwe Trekweg 18, 8861 KD Harlingen tel. (0517) 412963

Yarden Uitvaartcentrum Herlinghe

Yarden Uitvaartcentrum Herlinghe Begrafenissen, crematies, voorlichting en advies uitvaartverzorging Kon. Wilhelminastraat 2, 8862 SJ Harlingen tel. (0517) 412237, Bij overlijden: 0800-8192

Begr.- en Crematiever. De Laatste Eer

Begr.- en Crematiever. De Laatste Eer Secr.: F. Buren Foarryp 12, 8857 RE Wijnaldum tel. (0517) 591115 Bode: H. Smits Hearewei 9, 8855 AZ Sexbierum tel. (0517) 591326 06-11922424