BRANDWEER

BRANDWEER Alarmnummer: 112 Kazerne: Westerzeedijk 11, 8862 PK Harlingen, tel. (0517) 412812 www.harlingen.nl brandweer@harlingen.nl Post coördinator: E.H. Wouda

Belastingdienst Noord-Friesland Leeuwarden

Belastingdienst Nrd-Friesland Leeuwarden<br> Tesselschadestraat 4, Leeuwarden Particulieren: Postbus 2108, 8901 JC Leeuwarden tel. 0800-0543 www.belastingdienst.nl Tel. bereikbaar: ma t/m do 8.00 tot 20.00 uur, vr. 8.00 tot 17.00 uur.

Uitvaartvereniging Liefde en Eendracht

Uitvaartvereniging Liefde en Eendracht Secr.: mevr. K. v. Velzen Schokkerhof 29, 8862 PM Harlingen tel (0517) 419142 Bode: W. Zijlstra Nieuwe Trekweg 18, 8861 KD Harlingen tel. (0517) 412963

Yarden Uitvaartcentrum Herlinghe

Yarden Uitvaartcentrum Herlinghe Begrafenissen, crematies, voorlichting en advies uitvaartverzorging Kon. Wilhelminastraat 2, 8862 SJ Harlingen tel. (0517) 412237, Bij overlijden: 0800-8192

Pieters advocaten

Pieters advocaten Tel. (0517) 415885, www.pietersadvocatenkantoor.nl Consult bij voorkeur volgens afspraak

Begr.- en Crematiever. De Laatste Eer

Begr.- en Crematiever. De Laatste Eer Secr.: F. Buren Foarryp 12, 8857 RE Wijnaldum tel. (0517) 591115 Bode: H. Smits Hearewei 9, 8855 AZ Sexbierum tel. (0517) 591326 06-11922424

1 2