Telefooncirkel

Contactcirkel:Uilkje de Boer tel. (0517) 414764Zuiderhaven 118, 8861 XW Harlingenuiltje@ziggo.nl Anneke Raven tel. (0517) 416437

Woonzorgcentrum De Spiker

Noorderbreedte De Spiker Saltryperlaan 1, 8861 VD Harlingen tel. (0517) 490250 www.despiker.nl facebook.com/noorderbreedte.despiker

Woonzorgcentrum De Batting

Woonzorgcentrum De Batting Jetting 1a, 8862 AK Harlingen tel. (058) 2803030 www.debatting.nl facebook.com/noorderbreedte.debatting Kijk voor een totaal zorgaanbod op Noorderbreedte.eu

Veilig Thuis

Veilig Thuis Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (voorheen Jeugdzorg) Tel.: 0800 – 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) Tel. (058) 2333777 veiligthuis@regiecentrum.nl

OUDERENORGANISATIES

OUDERENORGANISATIES K.B.O. Katholieke Bond van Ouderen Secretaris:  H.J. Krol Skoallânswei 27  9035 BS Dronrijp (0517) 231707 h.krol989@upcmail.nl Stichting Welzijn Senioren Harlingen Voorzitter: Willie Wegman Oosterstraat 71, 8861 GH Harlingen tel. (0517)-414868 of 06-30158353 kw.wegman@home.nl

Noorderbreedte De Spiker

DAGVERZORGING Noorderbreedte De Spiker Saltryperlaan 1, 8861 VD Harlingen tel. (0517) 490250 www.de-spiker.nl facebook.com/noorderbreedte.despiker    

Bejaardensocieteit

BEJAARDENSOCIETEITEN Wijnaldum: Bejaardensocieteit J.W. Lobensteijn S. v.d. Molenstraat 5, 8857 BS Wijnaldum tel. (0517) 591212 jwlobensteijn25@gmail.com