Woonzorgcentrum De Spiker

Noorderbreedte De Spiker Saltryperlaan 1, 8861 VD Harlingen tel. (0517) 490250 www.despiker.nl facebook.com/noorderbreedte.despiker

Woonzorgcentrum De Batting

Woonzorgcentrum De Batting Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen Postbus 20.000, 8860 BA Harlingen, tel. (0517) 499999 www.debatting.nl facebook.com/noorderbreedte.debatting Kijk voor een totaal zorgaanbod op Noorderbreedte.eu of bel met Noorderbreedte Klantenservice (058) 280 3030

Veilig Thuis Friesland

Veilig Thuis Friesland – Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Tel.: 0800 – 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) Tesselschadestraat 2, 8913 HB Leeuwarden Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden fax: 058 – 2333 530 www.veiligthuisfriesland.nl [Lees verder ….]

OUDERENORGANISATIES

OUDERENORGANISATIES ANBO  Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen Belastingservice: Ankie Hoendervoogt, William Boothstraat 5, 8861TL Harlingen Tel. (0517) 418330 / 06-31509243 a.hoendervoogt@hetnet.nl K.B.O. Katholieke Bond van Ouderen Secretaris:  H.J. Krol Skoallânswei 27  9035 BS Dronrijp (0517) [Lees verder ….]

Huisvesting ouderen Harlinga

Wooncentrum voor Ouderen “Harlinga” Noorderkade 4, 8861 HK Harlingen tel. (0517) 415950 www.harlinga.nl info@harlinga.nl Manager operationele zaken: J. Plas

Noorderbreedte De Spiker

DAGVERZORGING Noorderbreedte De Spiker Saltryperlaan 1, 8861 VD Harlingen tel. (0517) 490250 www.de-spiker.nl facebook.com/noorderbreedte.despiker    

Bejaardensocieteit

BEJAARDENSOCIETEITEN Wijnaldum: Bejaardensocieteit J. Post Readyk 10, 8857 BH Wijnaldum tel. (0517) 591744