Telefooncirkel

Contactcirkel:Uilkje de Boer tel. (0517) 414764Zuiderhaven 118, 8861 XW Harlingenuiltje@ziggo.nl Anneke Raven tel. (0517) 416437

Veilig Thuis Friesland

Veilig Thuis Friesland – Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Tel.: 0800 – 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) Tesselschadestraat 2, 8913 HB Leeuwarden Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden fax: 058 – 2333 530 www.veiligthuisfriesland.nl [Lees verder ….]

OUDERENORGANISATIES

OUDERENORGANISATIES ANBO  Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen Belastingservice: Ankie Hoendervoogt, William Boothstraat 5, 8861TL Harlingen Tel. (0517) 418330 / 06-31509243 a.hoendervoogt@hetnet.nl K.B.O. Katholieke Bond van Ouderen Secretaris:  H.J. Krol Skoallânswei 27  9035 BS Dronrijp (0517) [Lees verder ….]