POLITIEKE PARTIJEN

POLITIEKE PARTIJEN CDA Voorzitter R. Bootsma Willem Alexanderstraat 94, 8862MK Harlingen tel. 0517-852421 info@harlingen.cda.nl Christenunie NW-Friesland Secr. J. Meindertsma Barkhof 2, 8862 PB Harlingen tel. (0517) 433879 cuharlingen@live.nl D66 Voorz. E. Nieveen Herenwaltje 4, 8861 [Lees verder ….]