Jiu Jitsu Kenmei Weerbaarheid en Sport

JIU JITSU Jiu Jitsu Kenmei Jiu Jitsu School, Zelfverdediging Dojo en bezoekadres: Waddenhal, Westerzeedijk 15, 8862 PK Harlingen. Correspondentieadres: Johan Douma, De Tureluur 10, 8862 LD  Harlingen tel. 0651078447 info@ jiujitsu-kenmei.nl www.jiujitsu-kenmei.nl