Voetbal

VOETBAL Fusieclub Harlingen (Voetbalvereniging Harlingen en RK voetbalvereniging Robur) Secr. Jan Helvrich Ambachtsschoolstraat 9, 8861 HA Harlingen Tel. 06-81576798 www.fc-harlingen.nl secretaris@fc-harlingen.nl Clubhuis Sportpark Oosterparkweg 8, 8862 BA Harlingen tel. (0517) 414360 (clubhuis) Zaterdagmiddagvoetbalver. Zeerobben Secretaris [Lees verder ….]