Harlingen Terschelling Zeilrace

Harlingen-Terschelling Race (zeilen) Contactadres: J.G. BlomSibadaweg 7, 8861 VG Harlingentel. (0517) 418430www.htrace.nl De Harlinger Watersportvereniging organiseert de HT Race.De 75e HT Race wordt in 2021 gevaren op donderdag 3 juni en vrijdag 4 juni.De HT [Lees verder ….]

Watersport

WATERSPORT Harlinger Watersportvereniging Secr.: Mevr. M. Verruijt Midlumerlaan 67, 8861 JJ Harlingen tel. (0517) 854475 www.harlingerwatersportvereniging.nl secretaris@harlingerwatersportvereniging.nl Jachthaven: Noordergrachtswal 34 Harlingen tel. Havenmeester: (0517) 416898 Activiteiten: beheer haven, organisatie HT- Zeilrace, ligplaats passanten en watersportactiviteiten