Dorpshuis Midlum en Wijnaldum

DORPSHUIZEN Midlum: Dorpshuis “De Spil” Speeltuinen bij Dorpshuis en De Finne Hopmansweg 7, 8872 NR Midlum tel. (0517) 414013 Secr. E. Lips, Harlingerstraatweg 25, 8872 NC Midlum tel. (0517) 433321 Wijnaldum: Doarpshus Winaem “De Bijekoer” [Lees verder ….]