Maritieme Academie Harlingen

Maritieme, Academie, Harlingen

Maritieme Academie Harlingen

Locatie: Almenumerweg 1, 8861 KM Harlingen
Postbus 58 8860 AB Harlingen
Directeur: de heer A. Mintjes

VMBO Opleidingen voor matroos
-Vmbo Basis, Vmbo Kader, Maritieme Mavo, Leerwerktraject vanaf 15 jaar

Doorlopende leerweg: vmbo-mbo-hbo via Maritieme Academie Holland.
Voor meer informatie:
www.maritiemeacademieharlingen.nl
informatie@maritiemeacademieharlingen.nl
Telefoon 0517 412 300

Volwassenen onderwijs
Compleet onderwijsaanbod voor binnenvaart en zeevaart.
Voor meer informatie: www.novacontract.nl