Radio en Televisie

Radio, Televisie

RADIO en TELEVISIE

Omrop Fryslân
Regionale Omroep
Zuiderkruisweg 2, 8938 AP Leeuwarden
Postbus 7600, 8903 JP Leeuwarden
tel. (058) 2997799
www.omropfryslan.nl
redaksje@omropfryslan.nl

Omroep RSH (voorheen Radio Stad Harlingen)
Lokale Omroep van Harlingen
Prinses Irenestraat 2, 8862 TL Harlingen
tel. (0517) 412324
www.omroeprsh.nl
info@omroeprsh.nl
Voorzitter: T. Dijkstra
tel. 06-12305748, bestuur@omroeprsh.nl

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren