ROOMS-KATHOLIEKE Parochie

RK-kerk St. Michaël

ROOMS-KATHOLIEKE Parochie – H. Jacobus de Meerdere

Zuiderhaven 75, 8861 CM Harlingen
https://heiligejacobusparochie.nl/locaties/

Pastor Dorenda Gies,
tel. 06-20821969,
e-mail: pastorgies@kpnmail.nl

b.g.g. pastoor Marco Conijn,
tel. (0517) 233288 of 06-21833503
e-mail: c.m.conijn@hotmail.com

Parochiehuis H. Jacobus:
(0517) 412755

Vieringen:
zo 11.00 uur
wo. 9.30 uur (2e en 4e woensdag van de maand)
vr. 19.00 uur (1e vrijdag van de maand)