OUDERENORGANISATIES

Ouderenorganisaties

OUDERENORGANISATIES

ANBO  Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
Belastingservice: Ankie Hoendervoogt,

William Boothstraat 5, 8861TL Harlingen
Tel. (0517) 418330 / 06-31509243
a.hoendervoogt@hetnet.nl

K.B.O. Katholieke Bond van Ouderen
Secretaris:  H.J. Krol
Skoallânswei 27  9035 BS Dronrijp
(0517) 231707
h.krol989@upcmail.nl

Stichting Welzijn Senioren Harlingen
Secr.: M. Berends-Zegel
Midlumerlaan 2-7, 8861 JK Harlingen
(0517) 415049
berendszegel@simpc.nl