EVANGELIE GEMEENTE

EVANGELIE GEMEENTE Bijeenkomsten in Trefpunt J.R. Thorbeckestraat 60, 8862 VK Harlingen www.egharlingen.nl Bijeenkomst: zondags 9.30 uur Postadres en contactpersoon: H. Wagenaar, De Leeuwerik 42, 8862 LA Harlingen tel. (0517) 419233

DOOPSGEZINDE GEMEENTE

DOOPSGEZINDE GEMEENTE Zoutsloot 50, Harlingen www.doopsgezindharlingen.nl Postadres: Droogstraat 57, 8861 SR Harlingen Kerkdiensten: zondag om 9.30 uur Voorg.: Ds. W.I. Beuker Kaatsplein 4, 8748 BZ Witmarsum Kerkeraad: secr. H. de Jong-Velsma Harlingerstraatweg 36, 8872 NB [Lees verder ….]

BAPTISTEN GEMEENTE BETHEL

BAPTISTEN GEMEENTE BETHEL Baptisten Gemeente Bethel Lanen 65, 8861 CC Harlingen tel (0517) 234134 Voorg.: Ds. R. Millenaar Drachten www.baptistenharlingen.nl Secr.: E. Mud-de Jong Kon. Wilhelminastraat 126, 8862 NH Harlingen tel. (0517) 433569 / 06-22038596 [Lees verder ….]

De Bouwvereniging

De Bouwvereniging Informatie over huur- en koopwoningen Bolswardervaart 1, Harlingen Postbus 103, 8860 AC Harlingen tel. (0517) 432525 www.debouwvereniging.nl info@debouwvereniging.nl Openingstijden: ma t/m vr 9.00 – 12.00 uur Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 – [Lees verder ….]

Begr.- en Crematiever. De Laatste Eer

Begr.- en Crematiever. De Laatste Eer Secr.: F. Buren Foarryp 12, 8857 RE Wijnaldum tel. (0517) 591115 Bode: H. Smits Hearewei 9, 8855 AZ Sexbierum tel. (0517) 591326 06-11922424

1 8 9 10