ROOMS-KATHOLIEKE KERK

ROOMS-KATHOLIEKE KERK Zuiderhaven 75, 8861 CM Harlingen https://heiligejacobusparochie.nl/locaties/ Pastor Dorenda Gies, tel. 06-20821969, e-mail:pastorgies@kpnmail.nl b.g.g. pastoor M. Conijn, tel. (0517) 233288 Parochiehuis H. Jacobus: (0517) 412755 Vieringen: Zo 11.00 uur, do 19.00 uur; Spiker 2e [Lees verder ….]

JEHOVAH’S GETUIGEN

JEHOVAH’S GETUIGEN J.R. Thorbeckestraat 58a, 8862 VK Harlingen, tel. (0517) 430650, b.g.g. 0610296189 Vergadertijden: do.19.15 uur en zo 10.00 uur.

PROTESTANTSE GEMEENTE HARLINGEN-MIDLUM

PROTESTANTSE GEMEENTE HARLINGEN-MIDLUM PROTESTANTSE GEMEENTE HARLINGEN-MIDLUM Kerkgebouwen: Grote Kerk, Kerkpad 3 Harlingen Koster: dhr. K v.d. Nieuwenhuizen Tel. (0517) 412098 info@grotekerkharlingen.nl Midlumerlaankerk, Midlumerlaan 24 Harlingen Koster: dhr. K v.d. Nieuwenhuizen Tel. (0517) 412098 Nicolaaskerk, Kerkstraat [Lees verder ….]

EVANGELIE GEMEENTE

EVANGELIE GEMEENTE Bijeenkomsten in Trefpunt J.R. Thorbeckestraat 60, 8862 VK Harlingen www.egharlingen.nl Bijeenkomst: zondags 9.30 uur Postadres en contactpersoon: H. Wagenaar, De Leeuwerik 42, 8862 LA Harlingen tel. (0517) 419233

DOOPSGEZINDE GEMEENTE

DOOPSGEZINDE GEMEENTE Zoutsloot 50, Harlingen www.doopsgezindharlingen.nl Postadres: Droogstraat 57, 8861 SR Harlingen Kerkdiensten: zondag om 9.30 uur Voorg.: Ds. W.I. Beuker Kaatsplein 4, 8748 BZ Witmarsum Kerkeraad: secr. L. Ammerlaan-Ruinen secretarisdgharlingen@outlook.com

BAPTISTEN GEMEENTE HARLINGEN

Baptisten Gemeente Harlingen Lanen 65, 8861 CC Harlingen tel (0517) 234134 Voorg.: Ds. R. Millenaar Drachten www.baptistenharlingen.nl Secr.: E. Mud-de Jong Kon. Wilhelminastraat 126, 8862 NH Harlingen tel. (0517) 433569 / 06-22038596 secretariaat@baptistenharlingen.nl Kerkdiensten: zondag [Lees verder ….]

De Bouwvereniging

De Bouwvereniging Veilig, prettig en gezond wonen Informatie over huur- en koopwoningen Bolswardervaart 1, Harlingen Postbus 103, 8860 AC Harlingen tel. (0517) 432525 www.debouwvereniging.nl info@debouwvereniging.nl Openingstijden: ma t/m vr 9.00 – 12.00 uur Telefonisch bereikbaar: [Lees verder ….]

Begr.- en Crematiever. De Laatste Eer

Begr.- en Crematiever. De Laatste Eer Secr.: F. Buren Foarryp 12, 8857 RE Wijnaldum tel. (0517) 591115 Bode: H. Smits Hearewei 9, 8855 AZ Sexbierum tel. (0517) 591326 06-11922424

1 8 9 10