WERKGEMEENSCHAP VAN KERKEN

Werkgemeenschap

WERKGEMEENSCHAP VAN KERKEN

www.kerkpleinharlingen.nl

Deelnemende kerken:
Chr. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt,
Doopsgezinde Gemeente,
Protestantse Gemeente,
Rooms-Katholieke Parochie,
Leger des Heils.
Vriend: WGK: Baptistengemeente

Dagelijks bestuur:
Secr.: N. Hiemstra-Kampen,
Hoogaarshof 1, 8862 PP Harlingen,
tel. (0517) 418685,
hiemstra.kampen@gmail.com
Voorz.: ds. T.G. van der Linden
Marnehiem 42, 8862 RC Harlingen
tel. 06-26741115

De raad heeft de volgende commissies:

Convent van pastores
Ds. T.G. van der Linden

Interkerkelijk Diaconaal Overleg

info: S. van der Heide
Horscamp 41, 8861 TM Harlingen
tel. (0517) 851046

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren